Antheos

Begeleiding Project Start Up

Bezint eer ge begint. Voorkom gedoe in je project door in een goede voorbereiding te investeren. Organiseer een Project Start Up en zorg zo voor commitment, betrokkenheid en het fundament voor een goed projectresultaat.

Wat is een Project Start Up?

Alle tijd die een projectteam in de initiatief- en definitiefase investeert in het goed doordenken en uitwerken van het project, wordt in een later stadium dubbel en dwars terugverdiend. De Project Start Up is daartoe het geëigende instrument. De Project Start Up (kortweg PSU) is een workshop waarin alle belangrijke onderdelen van het project met het hele projectteam worden besproken en uitgewerkt tot een concept projectcontract dat aan het eind van de workshop wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.

De PSU is een zeer wezenlijk onderdeel in het projectmanagementproces. Een goed uitgevoerde PSU voorkomt veel problemen in de latere fasen van een project. De PSU blijkt daarnaast een uitstekend hulpmiddel te zijn om draagvlak en commitment te creëren voor een project. De PSU levert tevens een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het projectteam.

Onze PSU aanpak

De Project Start Up wordt door ons in nauwe samenwerking met de projectleider gedegen voorbereid. In het intakegesprek nemen wij met de projectleider de projectopdracht door, bespreken gezamenlijk welke personen als deelnemer voor de PSU dienen te worden uitgenodigd, voeren we overleg over de rolverdeling en bepalen tenslotte de programmaonderdelen die tijdens de PSU aan bod dienen te komen. Normaliter worden tijdens de PSU in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld;

 • introductie van het project;
 • commitment van het team;
 • collectieve intake met de opdrachtgever;
 • opstellen projectdefinitie;
 • structureren van het project en verdelen van de taken;
 • maken van de projectplanning;
 • uitvoeren van de krachtenveldanalyse;
 • uitvoeren van de risico-analyse;
 • opstellen van het kwaliteitsplan;
 • bespreken projectorganisatie;
 • maken projectbegroting;
 • teamvorming;
 • maken werkafspraken voor de eerste periode;
 • voorbereiding van de presentatie aan de opdrachtgever;
 • presentatie aan de opdrachtgever.

Tijdens de PSU bewaakt de projectleider de inhoudelijke kant van het project. Onze procesbegeleider legt de verschillende programmaonderdelen uit, bewaakt de uitvoering ervan en leidt het overleg tussen de deelnemers in goede banen. 


Wat zeggen cursisten over onze trainingen?

 • Wat een geweldige cursus is dit. Inhoudelijk interessant, leerzaam, inspirerend, leuk en praktisch. En deze cursus via MS Teams volgen was ronduit geweldig: duidelijk, gezellig, zeer interactief en persoonlijk, alsof je fysiek bij elkaar bent.
 • Fantastische training met erg goede inhoud
 • Aangereikte instrumenten zijn zeer toepasbaar 
 • Meest nuttige, effectieve en praktijkgerichte training tot nu toe
 • Zeer goede aansluiting op de doelgroep
 • High level of applicability
 • Veel eye-openers, veel geleerd
 • It was one of the best courses I’ve ever had
 • Goede balans tussen theorie en oefeningen
 • Zeer inspirerende en goed georganiseerde training
 • Very good quality training
 • Hele leuke en nuttige cursus

Wat zeggen cursisten over ons?

 • Trainer heeft zeer veel ervaring en aansprekende praktijkvoorbeelden
 • Uitstekende trainer die in staat is de groep te doorgronden en mee te nemen
 • Very sympathic and flexible teacher
 • Trainer is erg goed in reageren op het “hier en nu” en feedback geven op non-verbaal gedrag
 • Geweldige trainer die de theorie goed weet te vertalen naar jouw denkwereld.
 • Trainer is goed in staat dingen te signaleren en terug te geven.
 • Sympatieke trainer die vakkundig en plezierig doceert
 • Trainer brengt met zijn ervaring en fijne manier van begeleiden zoveel extra’s mee dat de training juist ook door hem zo’n succes is

 

Meer weten?

Meer weten? Bel Rob Meyer via 06 53 209 461 of stuur een e-mail naar info@antheos.nl