Antheos

De essentie zichtbaar maken

Antheos ondersteunt mensen en organisaties bij het verbeteren van hun resultaten. Ons uitgangspunt is dat de mens wil ontwikkelen om zo zijn/haar effectiviteit en geluksbeleving te vergroten. Op deze wil sluiten wij aan. We benoemen de kern, we dagen uit, stellen onszelf kwetsbaar op en maken de theorie praktisch toepasbaar. Wij gaan er vanuit dat echte ontwikkeling ontstaat door inzicht. Leren door te ervaren is een rode draad in onze trainingen en workshops. Wij voeren ons werk met veel passie en betrokkenheid uit. Het vergroten van autonomie en authenticiteit is daarbij ons voornaamste streven.

De mensen achter Antheos

Rob


Rob Meyer, bedrijfskundige, is als organisatieadviseur, trainer en procesbegeleider werkzaam bij een groot aantal multinationals, diverse gemeentes en provincies, adviesbureau's, zorginstellingen, universiteiten en hogescholen en andere profit en non-profit instellingen. Rob is nauw betrokken geweest bij de implementatie van Projectmatig Creëren in Nederland en begeleidt inmiddels meer dan 20 jaar organisaties bij de praktische toepassing van de methodiek.

Hij traint project- en programmanagers en hun opdrachtgevers, Project Start Up begeleiders en trainers en faciliteert Project Start Ups en projectevaluaties. Andere expertisegebieden van hem zijn persoonlijke effectiviteit, leiderschaps- en teamontwikkeling en verandermanagement. Rob combineert zijn enthousiasme en betrokkenheid met een gezonde dosis pragmatiek. 

Foto2

Drs. Anja J.M. van den Broek, gedragswetenschapper, heeft jarenlange ervaring met individuele coaching en het begeleiden van intensieve groepsprocessen bij diverse organisaties. Zowel de dynamiek binnen teams als de veranderprocessen in individuen en organisaties hebben haar speciale belangstelling. Het werk blijft haar inspireren omdat ieder mens anders is evenals iedere organisatie. Het zorgt ervoor dat zij blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om weer beweging te brengen in ogenschijnlijk onwrikbare situaties.

Haar kennis, inlevingsvermogen en ervaring maken dat zij de kern weet te raken, duidelijke interventies pleegt en handvatten aanreikt waar mensen in de praktijk mee verder kunnen. Anja vindt het belangrijk dat mensen door middel van inzicht en bewustwording hun eigen kracht beter leren kennen en inzetten. 

Onze visie

Een autonoom mens is authentiek. Hij of zij staat in verbinding met zichzelf en is op grond daarvan in staat om bewuster te kiezen, echte interactie met de ander aan te gaan, situaties beter te begrijpen en krachtiger, effectiever en creatiever op te treden. In onze maatschappij is een grote, toenemende behoefte aan authentieke mensen. Mensen die zijn wie zij zeggen te zijn. Mensen die echt zijn, betrouwbaar en origineel. 

Tijdens onze trainingen en workshops maken wij veelvuldig gebruik van het door ons ontwikkelde vier kamermodel (zie figuur hieronder). Uitgangspunt bij dit model is de gedachte dat er zich, net als in een huis, meerdere ruimten bevinden in ieder mens. De mentale kamer, de emotionele kamer, de fysieke kamer en de spirituele kamer.

Veelal is er een onbalans in de mate waarin de vier verschillende kamers door de betreffende eigenaar worden bewoond. De ruimte die hij/zij binnen elk van de vier kamers ervaart, wordt bepaald door zijn/haar levensloop. Wij gaan er van uit dat de mens autonomer en authentieker wordt naarmate hij/zij zich meer bewust is van de inhoud van elk van de vier kamers en de wijze waarop deze kamers met elkaar samenhangen.


Meer weten?

Meer weten? Bel Rob Meyer via 06 53 209 461 of stuur een e-mail naar info@antheos.nl