Antheos

Teamontwikkeling: van samen werken naar samenwerken

Haal met elkaar het beste uit jullie team. Tijdens ons teamontwikkelingstraject ontdek je waar energie verloren gaat en leer je jezelf en je collega's beter kennen. Zie waar jullie kwaliteiten liggen en hoe deze optimaal gebruikt kunnen worden. Ervaar door resultaatverbetering dat samenwerking daadwerkelijk loont.

Omschrijving

In organisaties bestaat steeds meer behoefte aan medewerkers die verantwoordelijkheid durven te nemen, op een directe wijze met elkaar kunnen communiceren, in staat zijn om verbanden te leggen en samenwerking daadwerkelijk als belangrijk uitgangspunt voor hun handelen hanteren. Ons teamontwikkelingstraject is een sterk op de praktijk gericht veranderproces dat de teamleden door toenemend inzicht en bewustzijn, in staat stelt bovengenoemde aspecten in zichzelf te ontwikkelen. Het optimaal benutten van de diversiteit die er is tussen mensen om zo te kunnen komen tot resultaatverbetering is daarbij het voornaamste doel.

Tijdens ons teamontwikkelingstraject, dat bestaat uit een tweedaagse startbijeenkomst en een aantal vervolgdagen, faciliteren wij een veranderproces en hanteren daarbij het vergroten van inzicht en bewustzijn als uitgangspunt. Gedurende het traject onderzoeken de teamleden onder leiding van de procesbegeleider(s) en aan de hand van verschillende technieken en methodieken hun eigen beelden en oordelen en die van hun collega’s. Centraal daarbij staat het vergroten van het inzicht in de eigen persoon en het functioneren in relatie tot anderen om zo uiteindelijk te kunnen komen tot waarneembare gedragsverandering.

Ons teamontwikkelingstraject bestaat voor een groot deel uit het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers doen daarbij nieuwe inzichten op en wisselen de ervaringen met elkaar uit. Het ontwikkelingstraject biedt een goed platform om binnen de groep tot andere omgangsvormen te komen omdat de deelnemers maandelijks de gelegenheid krijgen onder externe begeleiding elkaars functioneren in het team aan de orde te stellen. Omdat wij als begeleiders met de individuen binnen de groep een lange-termijn-relatie aangaan, zijn we in staat (gedrags)patronen te herkennen om van daaruit een adequate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het individu en het team.

Programma

Ons teamontwikkelingstraject is maatwerk. De aard en inhoud van het programma zijn afhankelijk van de individuele leerbehoefte, de verwachtingen van de deelnemers en het ontwikkelingsstadium van het team. Deze worden door ons vastgesteld tijdens het intake-gesprek dat we vooraf voeren met elke deelnemers en de tweedaagse startbijeenkomst. In algemene zin is het teamontwikkelingstraject er op gericht dat:

• de teamleden effectiever en consequenter gaan kiezen;
• zij bewuster omgaan met hun (klant)omgeving;
• er duidelijker met elkaar wordt gecommuniceerd;
• de teamleden meer verantwoordelijkheid gaan nemen;
• het team risico’s beter inschat;
• de teamleden meer van elkaar gaan leren;
• de onderlinge afhankelijkheid duidelijker wordt;
• de teamleden elkaar beter gaan ondersteunen;
• de aanwezige kwaliteiten beter worden benut;
• de besluitvormingsprocessen effectiever gaan verlopen;
• de creativiteit gaat toenemen;
• de openheid in het team wordt vergroot;
• er meer begrip tussen de teamleden ontstaat;
• noodzakelijke confrontaties vaker worden aangegaan;
• niet-productieve omgangsvormen worden besproken;
• de resultaten van het team worden verbeterd.

Uitgangspunt voor de duur van het teamontwikkelingstraject is een periode van ongeveer 6 maanden. Het traject start met een tweedaagse bijeenkomst. Daarna komt de groep met de bedrijfscoach elke maand een dag bij elkaar. De deelnemers krijgen hierdoor de tijd de nieuw opgedane kennis in de praktijk te toetsen en ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren.


Wat zeggen cursisten over onze trainingen?

 • Wat een geweldige cursus is dit. Inhoudelijk interessant, leerzaam, inspirerend, leuk en praktisch. En deze cursus via MS Teams volgen was ronduit geweldig: duidelijk, gezellig, zeer interactief en persoonlijk, alsof je fysiek bij elkaar bent.
 • Fantastische training met erg goede inhoud
 • Aangereikte instrumenten zijn zeer toepasbaar 
 • Meest nuttige, effectieve en praktijkgerichte training tot nu toe
 • Zeer goede aansluiting op de doelgroep
 • High level of applicability
 • Veel eye-openers, veel geleerd
 • It was one of the best courses I’ve ever had
 • Goede balans tussen theorie en oefeningen
 • Zeer inspirerende en goed georganiseerde training
 • Very good quality training
 • Hele leuke en nuttige cursus

Wat zeggen cursisten over ons?

 • Trainer heeft zeer veel ervaring en aansprekende praktijkvoorbeelden
 • Uitstekende trainer die in staat is de groep te doorgronden en mee te nemen
 • Very sympathic and flexible teacher
 • Trainer is erg goed in reageren op het “hier en nu” en feedback geven op non-verbaal gedrag
 • Geweldige trainer die de theorie goed weet te vertalen naar jouw denkwereld.
 • Trainer is goed in staat dingen te signaleren en terug te geven.
 • Sympatieke trainer die vakkundig en plezierig doceert
 • Trainer brengt met zijn ervaring en fijne manier van begeleiden zoveel extra’s mee dat de training juist ook door hem zo’n succes is

 

Meer weten?

Meer weten? Bel Rob Meyer via 06 53 209 461 of stuur een e-mail naar info@antheos.nl