Antheos

Het vierkamermodel: sleutel tot inzicht


Een autonoom mens is authentiek. Hij of zij staat in verbinding met zichzelf en is op grond daarvan in staat om bewuster te kiezen, echte interactie met de ander aan te gaan, situaties beter te begrijpen en krachtiger, effectiever en creatiever op te treden. In onze maatschappij is een grote, toenemende behoefte aan authentieke mensen. Mensen die zijn wie zij zeggen te zijn. Mensen die echt zijn, betrouwbaar en origineel. Tijdens onze trainingen en workshops maken wij veelvuldig gebruik van het door ons ontwikkelde vier kamermodel (zie figuur hieronder). Uitgangspunt bij dit model is de gedachte dat er zich, net als in een huis, meerdere ruimten bevinden in ieder mens. De mentale kamer, de emotionele kamer, de fysieke kamer en de spirituele kamer. Veelal is er een onbalans in de mate waarin de vier verschillende kamers door de betreffende eigenaar worden bewoond. De ruimte die hij/zij binnen elk van de vier kamers ervaart, wordt bepaald door zijn/haar levensloop. Wij gaan er van uit dat de mens autonomer en authentieker wordt naarmate hij/zij zich meer bewust is van de inhoud van elk van de vier kamers en de wijze waarop deze kamers met elkaar samenhangen.


Meer weten?

Meer weten? Bel Rob Meyer via 06 53 209 461 of stuur een e-mail naar info@antheos.nl